Kaplica

Budynek kaplicy oparty o konstrukcję sochową został wybudowany ponad 120 lat temu, przez ponad wiek pełnił rolę spichlerza ziarna. Wraz z budową Domu Seniora Paulinka, budynek  ten został odrestaurowywany oraz zaadoptowany by pełnić funkcję kaplicy.
Wejście do kaplicy znajduje się na 51 równoleżniku północnym.